متن و جملات سنگین سیگار | جملات فاز بالا در مورد سیگار و سیگاری

متن و جملات سنگین سیگار موضوع مطلب امروزمان می باشد و قصد داریم تا برخی از زیباترین جملات فاز بالا در مورد سیگار و سیگاری موجود در اینترنت را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا به راحتی به خاص ترین متن های فاز بالا در مورد سیگار دسترسی داشته باشید.

حال تا انتها این تکست های جذاب در مورد سیگار همراه ما باشید و از آنها استفاده کنید.


من بیهوده سوختم
درست مثل یک سیگار روشن
وسط لب های کسی که سیگاری نیست

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

مانند سیگار
مانده ام میان دو انگشت روزگار لعنتی
نه مرا میکشد
نه خاموشم میکند
فراموش کرده که دارم می سوزم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
من به دنبال کس‍ی بودم که “دلسوزی” کند
همدمم این روزها سیگار باشد بهتر است…

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ
ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻳﺰﻡ
ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎ
ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭستت ﺩﺍﺷﺘﻢ !

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
کاش پشت پاکت سیگار
به جای تصویر ریه ای بعد از کشیدن سیگار
تصویر اعصاب های خراب
قبل از کشیدن سیگار را می گذاشتند…!

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
بوسه بر سیگار شب ها،رو به روی خانه ات
با لبانم به خیال تو خیانت می کنم…

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
آخرین چوب کبریت
تنها بهانه ای است برای نخ به نخ سیگار کشیدن

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم
هر تمام شدنی که مرگ نیست
گاهی میتوان کنار یک پنجره
سیگار به دست و منتظر پوسید

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
از عجایب سیگار همین بس که آتشش آرامت میکند
در برابر کسی که دلت را آتش زده

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

می بینی مادر؟
دیگر سیگار هم غم هایم را تسکین نمیدهد
سلطان غم بگو مسکنت چیست؟
فرزندت از پای درآمده

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
من بیهوده سوختم
درست مثل یک سیگار روشن
وسط لب های کسی که سیگاری نیست

متن و جملات سنگین سیگار
متن و جملات سنگین سیگار

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
سیگارهای تلخ مرا به خواب های شیرین بردند
کاش می توانستم خواب هایم را به تصویر بکشم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
این سیگار هایی که من می کشم
یک روز علیه تو شهادت میدن

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
فیلترهای سیگارم را تنها نمیگذارم
هرچه باشند آنها تنهایی هایم را فیلتر کرده اند

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
به سلامتیه مغز اینقدر زرنگه که حماقت هاشو میندازه گردن قلب

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
دیگه هرگز کافه نمی روم !!!
همه ی میزهاش دو نفره اند
… تکی هاش هم رو به دیوار !
بی تو / سیگار / نه روی میز دو نفره می چسبه /
نه رو به دیوار …

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

چه روانشناس خوبی است ؛ سیگار
از تو که عصبانی ام آرام ، آرام ، آرامم می کند

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
سیگار فروش گوشه ی خیابان هم فهمید
ولی تو هنوز نمی دانی که من دود می شوم
و این سیگارها بهانه است

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
این روزا دیگه هیچ چیزی رو شرح نمیدم ، فقط می کِشَم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

این بار سیگار را بکش، از طرفی که می سوزد ؛ تا بدانی چه میکشم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
سیگار م را بیرون میکشم
نه برای اینکه کسی از دودش آزرده نشود
برای اینکه نمیخواهم نمیخواهم کسی در غم و دود سیگارم شریک شود

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
کبریت بکش تا ستاره‌ای به شب اضافه کنیم و خیره شو به
مردمان تنهایی که در آسمان سیگار می‌ کشند

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
نمیدانم جنس سیگارم خوب نیست یا جنس خاطراتم
آخر بدجوری میسوزد دلم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم
هر تمام شدنی که مرگ نیست
گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر پوسید

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
من عاشق نیستم فقط وقتی حرف تو می شود دلم سیگار می خواهد

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
به همان اندازه که دود سیگارم از من دورتر می شود یاد تو به من نزدیکتر می شود

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
نبودنت همانند تمام کردن سیگار در روزى برفى است ک تمام دکه هاى شهر بسته باشند

متن و جملات سنگین سیگار
متن و جملات سنگین سیگار

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
سنگین کام میگیری مرد
گم کن خاطراتی را که پی اش میگردی
تقصیر ریه های تو نیست
دود کن کسانی را که باعث سنگینی کام سیگارت شدند
انها لیاقت ان خاطرات را نداشتند
و نه حتی لیاقت در خاطرت ماندن را

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
بــ ـه کبــ ـریـ ـت نیـ ـازی نـیـسـ ـت!
سیـ ـ ـگـ ــار را بـــر لـبـــم مـ ـ ـی گـــذارم و
بـ ـه درد هـــایــ ـم فکـــ ـر میــ ـکــ ـنــ ـم
خــودش آتـ ـ ـش مـ ـی گیـ ـرد . . .!

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
خیانت دقیقا شبیه دود سیگار است
تنها لحظه ای جلوی چشمانت را تار می کند
ولی بویش تا مدت ها بر تنت می ماند

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
ﻣﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﻡ ، ﺗﻮ ﺍﻣﺎ
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
سکوت سهم من است
زمانی که جای لبانت را سیگار سفیدم پر می کند

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
نپرس چرا سیگار میکشی ، بپرس چی میکشی که انقدر سیگار میکشی

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
عادت ندارم سیگارم را با آتش دیگران روشن کنم !
دلم با آتش دیگران سوخت برایم کافی بود …

عکس پروفایل فاز سنگین سیگار
عکس پروفایل فاز سنگین سیگار

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
از آن سیگارهای روی لبت هم برایت کمتر بودم که توانستی به این راحتی ترکم کنی

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
سیگار تلقینی برای آرامش نیست
تسکینی برای درد هم نیست
فقط تنبیهیست برای من تا دیگر نخواهمت

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
آتشی از نگاهت می خواهم !
سالهاست که این نخ سیگار در دستم خاموش است…

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

از عجایب سیگار همین بس که
آتشش آرامت میکند در برابر کسی که دلت را آتش زده . . . !

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

و چقدر سخت است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم . . .

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
چقدر تلخ بود کودکیم !
که سیگار را قاتل پدرم می دانستم
و چقدر سخت است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم . . .

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
من و سیگار درد مشترکیم …
از هردویمان کسی خوب کام گرفت
و بعد زیر پا له کرد درست زمانیکه به آخر رسیدیم !

متن فاز سنگین سیگار
متن فاز سنگین سیگار

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
میگن سیگار به آدم آرامش میده !
کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نخ سیگار باشه …

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
عشق مثله سیگار میمونه ،
اگه خاموش بشه میتونی دوباره روشنش کنی
اما هیچ وقت دیگه اون مزه ی اول رو نداره …

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
عکس دل و جیگر سیاه میزنن رو پاکت سیگار که به خیال خودشون ما رو ترک بدن …
مَشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود که سمت سیگار نمیرفتیم …

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

میگن سیگار به آدم آرامش میده !‏
کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نخ سیگار باشه …‏

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
دیگری مرا سوزاند و من سیگار را …‏

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
خیالت تحقق می یابد با کمی تنهایی و پاکتی سیگار …‏

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
آدم برفی هم گفت : تو به جای هویج برایم سیگار بگذار ، خودم از پس بهار بر می آیم !‏

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
کاش انتظار به اندازه کشیدن یک نخ سیگار بود !‏

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

زحمت نگفتنی ها هم می افتد بر گردن سیگار …‏

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

درد مرد را یا مرد می فهمد یا دود سیگار …‏

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_
تنها سیگارم غم مرا میفهمد ؛ همپای من میسوزد و دم نمیزند …‏

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *