جملات کوتاه انگیزشی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

جملات کوتاه انگیزشی برای بیو اینستاگرام و تلگرام موضوعی است که قصد داریم در این مطلب به آن بپردازیم و مجموعه از زیباترین تکست های انگیزشی مناسب برای بایو شبکه های اجتماعی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.


کاری که می توانی را با هر آن چه در اختیار داری در هر جایی که هستی انجام بده

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
Life is better when you’re smiling
وقتی لبخند می زنی زندگی بهتر است

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  

آرزوهاتو فالو کن
مطمئن باش یه روزی بک میدن

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  

اگر تمایل به ریسک های غیر معمول ندارید مجبور می شوید معمولی بمانید

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
کارآفرینان موفق، دهنده انرژی مثبت هستند نه گیرنده آن!

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
فرصت ها اتفاق نمی افتند بلکه این شما هستید که آن ها را ایجاد می کنید

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را !
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق !

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
همه رویاهای ما می تواند محقق شود
اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

جملات کوتاه انگیزشی برای بیو اینستاگرام و تلگرام
جملات کوتاه انگیزشی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
نگذارید ترس از شکست بیشتر از هیجان پیروزی باشد

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
هرگز نگو هرگز
چون محدودیت ها هم مثل ترس
فقط یک توهم هستند

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
شکست چاشنی است و به موفقیت طعم و عطر می دهد

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  

عکس پروفایل با جملات انگیزشی کوتاه و جالب
عکس پروفایل با جملات انگیزشی کوتاه و جالب

همیشه نمیتونى منتظر زمان مناسب بمونى ، گاهى وقتها باید جرئت کنى و بپرى.

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
ذهنتو جوری پرورش بده که جنبه‌های خوب هر شرایطی رو ببینن . . . !

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
واسه گرم کردنِ بقیه🔥 خودتو به آتیش نکش👽

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
کیفیت تفکرت، کیفیت زندگیت رو تعیین میکنه.

اصل بمون، اجازه بده دنیا از تو کپی کنه.

جملات کوتاه انگیزشی
جملات کوتاه انگیزشی

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
توی سکوت پیروز شو ، بزار فکر کنن که تو هنوز یه بازنده‌ای

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  

آرزوهاتو فالو کن
مطمئن باش یه روزی بک میدن

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
فرد بدبین در هر فرصتی سختی ها را می بیند
در حالی که فرد خوش بین در هر دشواری فرصت ها را می بیند

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  

جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه
جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه

فرصت ها اتفاق نمی افتند بلکه این شما هستید که آن ها را ایجاد می کنید

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
معتقدم تنها شجاعتی که هر کس به آن نیاز دارد
شجاعت دنبال کردن رویاهای خود است

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را !
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق !

پروفایل انگیزشی
پروفایل انگیزشی

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
جنگجوی موفق مردی معمولی است که تمرکزی لیزر مانند دارد

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
نگذارید ترس از شکست بیشتر از هیجان پیروزی باشد

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
دلیل شماره یک شکست افراد در زندگی این است که
آن ها به حرف دوستان، خانواده و همسایگان خود گوش می کنند

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
هرگز نگو هرگز
چون محدودیت ها هم مثل ترس
فقط یک توهم هستند

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ. …
🌈 رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ …

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
قدرت اراده شبیه ماهیچه میباشد، هرچقدر بیشتر از آن استفاده نمایی قدترمندتر خواهد شد

عکس پروفایل با تکست های انگیزشی
عکس پروفایل با تکست های انگیزشی

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
شبیه یک برده کار و تلاش کن، اما شبیه پادشاهان زندگی کن!

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
مردی که وقت خود را در اختیار خانواده اش قرار ندهد هیچگاه نمیتواند یک مرد واقعی جنتلمن شود

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
اگر هدف شما به درستی تعیین شده باشد، در واقع نیمی از مسیر را رفته‌اید.

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
کاری کن که انتخاب هایت در زندگی بازتابی از امیدهایت باشد نه ترس هایت!

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  

آدما شاید تکراری بشن ؛
ولی وقتی که برن
«دیگه تکرار نمیشن»
پس تا هستن
قدرشون رو بدونید…

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  

متن و جملات انگیزشی کوتاه و اثرگذار
متن و جملات انگیزشی کوتاه و اثرگذار

آرزوهاتو فالو کن
مطمئن باش یه روزی بک میدن

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
فرد بدبین در هر فرصتی سختی ها را می بیند
در حالی که فرد خوش بین در هر دشواری فرصت ها را می بیند

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
فرصت ها اتفاق نمی افتند بلکه این شما هستید که آن ها را ایجاد می کنید

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
معتقدم تنها شجاعتی که هر کس به آن نیاز دارد
شجاعت دنبال کردن رویاهای خود است

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را !
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق !

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
جنگجوی موفق مردی معمولی است که تمرکزی لیزر مانند دارد

عکس پروفایل با متن های انگیزشی
عکس پروفایل با متن های انگیزشی

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
نگذارید ترس از شکست بیشتر از هیجان پیروزی باشد

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
دلیل شماره یک شکست افراد در زندگی این است که
آن ها به حرف دوستان، خانواده و همسایگان خود گوش می کنند

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
هرگز نگو هرگز
چون محدودیت ها هم مثل ترس
فقط یک توهم هستند

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ. …
🌈 رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ …

عکس پروفایل با تکست های انگیزشی
عکس پروفایل با تکست های انگیزشی

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
قدرت اراده شبیه ماهیچه میباشد، هرچقدر بیشتر از آن استفاده نمایی قدترمندتر خواهد شد

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
شبیه یک برده کار و تلاش کن، اما شبیه پادشاهان زندگی کن!

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
مردی که وقت خود را در اختیار خانواده اش قرار ندهد هیچگاه نمیتواند یک مرد واقعی جنتلمن شود

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
اگر هدف شما به درستی تعیین شده باشد، در واقع نیمی از مسیر را رفته‌اید.

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
کاری کن که انتخاب هایت در زندگی بازتابی از امیدهایت باشد نه ترس هایت!

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  

جملات کوتاه انگیزشی برای بیو اینستاگرام و تلگرام
جملات کوتاه انگیزشی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

آدما شاید تکراری بشن ؛
ولی وقتی که برن
«دیگه تکرار نمیشن»
پس تا هستن
قدرشون رو بدونید…

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  

هر روز یک حساب بانکی است و زمان، ارز ماست. پس هیچ‌کس ثروتمند نیست و هیچکس نیز فقیر نیست، ما همگی ۲۴ ساعت در اختیار داریم

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
اینکه چطور با شکست برخورد می‌کنید مشخص می‌کند چگونه به موفقیت دست می‌یابید.

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
سرمایه‌گذاری روی دانش بهترین سود را دارد.

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
درآمد سالانه ۲۰ پوند، خرج سالانه ۱۹ پوند برابر است با خوشبختی. درآمد سالانه ۲۰ پوند، خرج سالانه ۲۶ پوند برابر است با بیچارگی.

عکس پروفایل با جملات انگیزشی
عکس پروفایل با جملات انگیزشی

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
پول هرگز افراد را خوشبخت نکرده است و نخواهد کرد. انسان هرچقدر بیشتر داشته باشد، خواسته‌اش بیشتر می‌شود. به جای اینکه فضایی خالی را پر کند، فضای خالی ایجاد می‌کند.

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
پول با زبانی صحبت می‌کند که همه دنیا آنرا درک می‌کنند.

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
خوشبختی در داشتن مقدار زیاد پول نیست؛ بلکه خوشبختی در لذت موفقیت نهفته است، در هیجان یک تلاش خلاقانه.

❤️❤️❤️  —  ❤️❤️❤️  
ثروت یعنی توانایی تجربه کامل زندگی

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *